KONFIRMATION

- DITT LIVS ÄVENTYR VÅGAR DU?

Konfirmation handlar om Livet.

Konfirmation handlar om kristen tro.

Kristen tro berör hela livet - med allt vad det innebär.

Konfirmation betyder egentligen bekräftelse. en synlig bekräftelse på det löfte som ges i dopet; att vi är älskade av gud. men också ett ställningstagande - där vi får bekräfta vårt dop genom att säga ja till gud och hans löften till oss.

Vi får möjlighet under konfirmationstiden att tillsammans titta på några av alla de frågor som berör både livet och tron: Vad tror man som kristen egentligen? Hur kan det finnas så mycket lidande i världen? Vad är nattvard? Vad händer egentligen i dopet? Varför har prästen klänning på sig i gudstjänsten?

Vi får också tillfälle att tillsammans möta en av världens mest omtalade personer : JESUS. Har Jesus verkligen funnits? Vem var Han - vem är Han? Och vad betyder det för oss idag?

Detta och mycket mer gör vi genom undervisning, samtal - enskilt och i grupp, spel, tävlingar, lekar och praktiska moment - där vi får tasta på olika delar av den kristna traditionen - med bön, andakt, gudstjänst.

Men det kristna livet består också av äventyr och utmaningar. Därför kommer årets konfa att innehålla en hel del sådana - äventyr!

Tillsammans hoppas vi kunna vända några av Dina ? till !

Men också göra några ! till !!

Om Du vill - och vågar förstås!

När bodde Du på ett slott senast?

  • Vet Du om hur värdefull Du är för Gud? För Honom är du en riktig stjärna! På årets konfaläger är Du en av stjärnorna på slottet!

Välkommen säger vi:

konfapräst: Stefan Dahlström & ledare Kerstin Sturesson

När börjar vi: 

Måndag 18 oktober, i Vittsjö församlingshem, det blå huset mittemot kyrkan. Exakt klockslag återkommer vi med.

Var anmäler jag mig?

Maila till kerstin.sturesson@svenskakyrkan.se

och ange namn, telefon och föräldrars namn o telefon.

Eller ring till pastorsexpeditionen: 0451-23650 

Senast 27 september