Komminister 100% sökes

Vittsjö-Verums pastorat omfattar ca 3100 invånare varav 2200 kyrkotillhöriga och ligger norr om Hässleholm. Pastoratet består av två församlingar med varsin kyrka i Vittsjö och Verum samt ett kapell i Emmaljunga. Pastorat kännetecknas av ett stort engagemang med hög delaktighet från förtroendevalda och församlingsbor och en medveten teologisk grundsyn.

Vi samlas naturligt och regelbundet till bön, gudstjänst och mässa.
Vi satsar medvetet på undervisning och evangelisation.
Vi har ett omfattande kör- och musikliv.

Allt detta sker i en strävan efter att göra Jesus Kristus ”känd, trodd, älskad och efterföljd”.

Att förvalta den tro och det arv Gud i Jesus gav åt apostlarna och församlingen.
Att frimodigt gå ut och finna sätt för att nå ut till de som ännu inte kommit till tro.
Att undervisa och skickliggöra de troende samt uppmuntra dem i lärjungaskap och tillväxt.

Inom pastoratet finns ett gott ekumeniskt klimat där vi kan göra mycket tillsammans. Ett gott och nära samarbete finns idag genom Kristna Samrådsgruppen i Vittsjö med Smyrna (EFK), Snärshults missionsförening (ELM-BV), Vittsjöbygdens EFS och Vittsjös missionsförening (ELM-BV).

Vi söker dig som

  • vill förkunna Ordet
  • vill dela kyrkans gemensamma liv i gudstjänst och mässa

  • vill undervisa om kristen tro och liv för alla åldrar

  • har stort engagemang och passion för att möta människor och kan delegera ansvar till frivilliga medarbetare

  • är församlingsbyggare som trivs i att arbeta i team.

  • samtidigt är självgående och driftig, som inte är rädd att ”hugga i” där det behövs

  • vill medverka i kyrkans arbete att finna nya vägar att nå människor

Vi förutsätter att du har körkort och tillgång till bil, eftersom det krävs för att ta sig till våra olika kyrkor. Tjänsten omfattar läger, helg- och kvällstjänstgöring. Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Beskrivning av arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter kommer finnas traditionella prästuppgifter som gudstjänst, förrättningar, konfirmander och själavård men också utrymme att finna nya vägar att nå ut med budskapet om Jesus Kristus i enlighet med de gåvor som Gud har lagt ner i dig.

 

Tjänstgöringsgrad 100 procent

Tillträde Snarast. Efter överenskommelse.

Lön Lön enligt avtal. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Ansökan I ansökan förväntar vi oss CV, utdrag ur belastningsregistret samt personligt brev. Senast 19:e november. 

Ansökan skickas till:
Vittsjö-Verums pastorat.
Box 1
282 04 Vittsjö
Märk ansökan ”Komminister”

Kontaktpersoner

Kyrkoherde
Carl-Olof Danielsson
0451-236 52
Carl-Olof.Danielsson@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordförande
Ingvar Larsson
073-407 77 41

Fackliga kontaktpersoner
Kyrkans Akademikerförbund
Bodil Wiktorsson Bengtsson
0431-43 75 62
bodil.wiktorsson.bengtsson@svenskakyrkan.se