Begravning & kyrkogård

Våra kyrkogårdar

Vittsjö-Verums pastorat har två kyrkogårdar:
Vittsjö har kyrkogården indelad i fyra olika kvarter;
gamla, nya, västra och södra.
I Verum är kyrkogården indelad i kvarter A-G

Generellt gäller att inga plastblommor eller glasburkar får placeras på gravarna. Vi tillämpar strikt källsortering vilket innebär att restprodukter ska läggas i rätt kärl på kyrkogården. Vid frågor eller behov av hjälp med råd och upplysningar, ställer kyrkogårdspersonalen gärna upp.

 

Gravsättning

På samtliga kyrkogårdar i församlingen finns tillgång till gravplatser för gravsättning av kista eller urna. På kyrkogårdarna finns minneslund. Kist- och urngravar upplåtes för 25 år med förlängning vid ny gravsättning.

De kan även förlängas med 15 år efter utgången gravrättstid,
då till en mindre kostnad.

För muslimsk gravsättning finns ett särskilt avtal med Hässleholms församling.

 

 

 

Kistbegravningar

Kistbegravning får ske i befintlig grav t.ex. familjegrav, på återanvänd grav eller på ny gravplats. Gravplats upplåtes för en eller flera kistor.

Gravrättstid är 25 år och kan förlängas.

På Västra delen av kyrkogården tillåts endast gravstenar med högsta höjd 70 cm. På de andra kyrkogårdarna tillåts en större variation med stående såväl som liggande gravstenar.
Före uppsättning av ny sten ska den godkännas av kyrkogårdsförvaltningen.

 

Traditionella urngravar

Urngravplats kan som regel tillåtas där kistbegravningar får ske och med samma bestämmelser som för övriga platser.

Urngravplats
Denna typ av begravningsplats finns på Västra kyrkogården, vid minneslunden.
Men urngravplatser finns även på andra platser på Västra kyrkogården, man kan också välja en ”kistplats” för en urna.

 

 

Askgravlund

Gravsättning utan gravrätt, gravsättningarna görs löpande med möjlighet att ”boka” en plats bredvid till en nära anhörig.
Både Verum och Vittsjö har denna möjlighet till gravsättning
Anhöriga får vara med vid gravsättningen och då gäller urna.

Kostnaden för gravsättning i askgravlunden är
år 2021: 2 800 kr
då ingår namnskylt som monteras av
kyrkogårdsförvaltningen på angiven plats och allmän skötsel.
Förvaltningen lägger en allhelgona-dekoration som gäller alla gravsatta.
Ljus och snittblommor i kyrkans vaser får sättas på angiven plats, dock ej gravlyktor.

 

Minneslund

Minneslund är en gemensam och anonym gravplats där askan gravsätts. Gravsättning i minneslund görs av kyrkogårdsförvaltningens personal och anhöriga får ej delta. Särskilda smyckningsplatser finns, där anhöriga kan smycka med snittblommor och tända ljus. Inga krukväxter, vinterkransar, marschaller eller ljuslyktor är tillåtna här. Kyrkogårdsförvaltningen lägger en allhelgonadekoration som gäller alla gravsatta.

Minneslund finns på Verum och Vittsjö kyrkogård.

Vi hjälper till med skötseln av gravplatsen

Kyrkogårdsförvaltningens målsättning är att tillhandahålla välvårdade kyrkogårdar, svara för bästa kyrkogårds- och personalpolitik. Gravskötselservicen omfattar åtaganden för ca 325 gravplatser.

Utöver begravnings- och serviceverksamheten svarar vi för grönyteskötsel till församlingens fastigheter.

Vi på kyrkogårdsförvaltningen har lång erfarenhet och kompetens av gravskötsel samt tillhandahåller våra tjänster och vår kunskap till alla som behöver hjälp med detta.

Vi erbjuder olika former av skötselavtal. För mer information kontakta: Pastorsexpeditionen 0451-23650

När platsen blivit återlämnad hamnar stenen ”i raden” längst ner på Södra kyrkogården.

Vi behöver er hjälp!

Det kan inträffa att det plötsligt står en skylt på gravplatsen där vi ber anhöriga eller andra att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen angående gravplatsen. Oftast är det så att vi saknar gravrättsinnehavare. När vi skyltar har vi gjort efterforskningar men inte lyckats få tag i någon som har kännedom om gravplatsen.

Därför behöver vi er hjälp.
Ta kontakt med personalen på kyrkogården.

Kyrkogårdspersonal 
Pastorsexpeditionen 0451 236 50

Vittsjö-Verums pastorat
Box 1
282 04 Vittsjö