Vittinge kyrkokör tar emot fana på Skansen

Nyhet Publicerad

Ända sedan 1893 har nationaldagen firats traditionsenligt på Skansen i närvaro av kungafamiljen med musik, högtidstal och utdelning av fanor. I år är Vittinge kyrkokör en av de föreningar som får hämta en fana!

Som ett led i att sprida kunskap om svenska flaggan som symbol för Sverige delar Stiftelsen Sveriges Nationaldag i samarbete med riks- dagsförvaltningen varje år ut flaggor som under en dag vajat över riksdagshuset. Mottagarna är föreningar och organisationer i Sverige som ansökt om att få en flagga. 

Körmedlemmen Susann Stambolidou-Tellebo lämnade in en ansökan i år och nu har alltså styrelsen för Stiftelsen Sveriges Nationaldag be- slutat att ge en fana till Vittinge kyrkokör. Tre av tjugo fanor delas ut av riksdagens talman tillika ordföranden för Stiftelsen Sveriges National- dag vid förprogrammet till det officiella nationaldagsfirandet på Skansen den 6 juni. Vittinge kyrkokör har valts ut som en av dessa tre! Övriga fanor delas ut genom länsstyrelserna av respektive landshövding.

Vittinge kyrkokör firar sitt 100-årsjubileum i år och har en sedan länge inplanerad jubileumskonsert den 6 juni. Därför blir det tidigare körledaren Inga-Britt Thalin, kyrkvaktmästaren Kicki Wappsell och tidigare mångåriga körmedlemmen Gunilla Harbom som åker till Skansen för att med stolthet mottaga fanan!