Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Livets högtider

Kyrkan finns med dig genom livet, från välkomnandet av det lilla barnet till avskedet vid livets slut. Här hittar du information om de kyrkliga förrättningarna: dop, konfirmation, vigsel och begravning.