Verksamhet

Mer information finns under respektive verksamhetsområde

Barn & ungdom

Barn och ungdomar är viktiga för församlingen och dess verksamhet! Allt vi gör för barn och ungdomar är kostnadsfritt och öppet för alla. Välkommen!

Konfirmation i Vittangi församling

Välkommen till konfirmation HT 2023

Diakoni

Kyrkans sociala engagemang där diakoni strävar efter att finnas till hands för människor i vardag och i kris. Kristen tro i praktisk handling.