Verksamhet

På grund av nya restriktioner och rådande läge med Covid-19 är barn- och ungdomsverksamheten pausad. All musikverksamhet håller upp.Viss del av diakonin berörs också. Ny information vid förändring.