Foto: Johannes Frandsen

Vi startar nu upp med arbetskretsar!

Alla är välkomna att vara med i gemenskapen.
Masugnsbyn kyrka: Torsdag 23/9 kl 13:00
Övre Soppero kapell: Tisdag 21/9 kl 12:00