Foto: Gustav Hellsing

Samtal vid elden i Lannavaara

GEMENSKAP, TANKAR OCH BIBELN

Första onsdagen i månaden kl. 18.00-19.15
6 oktober
3 november

Mötesplats: Timringen vid ån, Guldvaskarvägen
Jean Claude Marclay, Maria Smeds, Annika Koen, m fl.
Ta med det du eventuellt vill fika eller grilla.
VARMT VÄLKOMNA!
ARR: EFS i samverkan med Vittangi församling