Foto: Olle Thoors

Samtal vid elden

GEMENSKAP, TANKAR OCH BIBELN

Första onsdagen i månaden kl. 18.00-19.15
8 september
6 oktober
3 november

TIMRINGEN VID KRISTALLEN, LANNAVAARA
Jean Claude Marclay, Maria Smeds, Annika Koen, m fl.
Ta med det du eventuellt vill fika eller grilla.
VARMT VÄLKOMNA!
Samlingarna genomförs enligt gällande pandemirekommendationer

ARR: EFS i samverkan med Vittangi församling