Foto: Olle Thoors

Bil- och friluftsgudstjänst i Ryssäjoki

Söndag 13 juni kl 13:00

Söndag 13 juni kl 13:00
Kom med din bil, delta utomhus eller sitt i bilen och var med i gudstjänsten.
Tag med fikakorg, vi bjuder på kaffe.

Göran, Jonathan, Sabina, Monica och Maria
Den Gode Herdens Kyrka och Svenska kyrkan, Vittangi församling