Foto: Olle Thoors

Mer om Vittangi församling

Vittangi församling är en landsbygdsförsamling och den yngsta av Kiruna pastorats tre församlingar. Här bor ca 1900 personer.
Församlingen ligger ca 75 km sydost om Kiruna centrum och omfattar byarna Vittangi, Svappavaara, Masungsbyn, Lannavaara, Nurmasuando, Merasjärvi, Kuoksu, Vivungi, Lainio, Parakka, Piilijärvi, Silkkimuotka, Nedre Soppero, Övre Soppero, Tuolpukka och Viikusjärvi.

Bilfärja i Lainio. Foto: Olle Thoors

Historia

År 1843 och cirka 70 år efter var Vittangi huvudort för Jukkasjärvi och Vittangi församlingar. 1912 försköts tyngdpunkten till gruvstaden Kiruna och Vittangi blev en kapellförsamling till Jukkasjärvi församling. Så var det ända till år 1949 då Vittangi blev ett eget pastorat. Trots att Vittangi var huvudort för Jukkasjärvi och Vittangi församlingar var kyrkan inte invigningsklar förrän 1854. Den invigdes då av prosten Lars Levi Laestadius.

Foto: Olle Thoors

Omvärldsbeskrivning

Befolkningsmängden i Vittangi församling minskar.
Församlingen är beroende av nuvarande arbetsgivare som exempelvis Kiruna kommun, LKAB, Landstinget och Svenska kyrkan.

Trots att huvudbyn Vittangi ligger vid Torneälven är den inte en naturlig del av det egentliga Tornedalen. Inte heller är den en del av malmfälten, utan förblir platsen däremellan.
Vittangi tätort är ett fortsatt naturligt centrum för de omkringliggande byarna.
För att understryka kyrkans närvaro i samhället har Vittangi församling en bemannad församlingsexpedition.

Prästgården, Vittangi. Foto: Olle Thoors

Ett betydelsefullt särdrag för Vittangi församling är det stora antalet kapell och bönhus som finns vid sidan av kyrkorna i Vittangi, Svappavaara och Lannavaara. Det finns kapell och bönhus på ytterligare sju platser: Övre Soppero, Nedre Soppero, Kuoksu, Lainio, Masungsbyn, Parakka och i Järämä. Gudstjänst firas regelbundet på alla dessa platser. I Lannavaara ägs och drivs kyrkan av Stiftelsen Lannavaara Minneskyrka. I Lannavaara finns även ett katolskt kloster.
Församlingens verksamhet och uppdrag att fira gudstjänst i hela församlingen är beroende av tillgången till alla dessa lokaler och flera av dem fungerar även som begravningskapell.

Lannavaara minneskyrka. Foto: Olle Thoors

Något som påverkar verksamheten i församlingen är att andelen barn och ungdomar sedan 20 år endast utgör ca 17% av hela befolkningen, andelen äldre över 65 år är däremot dubbelt så stor.
Detta innebär att diakonin och besökstjänsten är särskilt viktig och utvecklas i församlingen.

Friluftsgudstjänst i Ryssäjoki, Övre Soppero. Foto: Olle Thoors