Foto: Gustaf Hellsing

Beställning av minnestelegram

Här kan beställning av minnetelegram göras via ett formulär längre ned på sidan.

Det är vanligt att kombinera telegrammet med en gåva till något ändamål. Ibland anges önskemål om ändamål i dödsannonsen.

När du beställer minnestelegram via Vittangi församling kan vi förmedla gåvor till följande ändamål:

Norrlänska Hjärtfonden
Cancerfonden, Umeå
ACT Svenska kyrkan
Vittangi blomsterfond
Barncancerfonden
Hjärnfonden

När du beställt telegrammet via formuläret här under gör du inbetalning 
av gåvan till Plusgirokonto: 70 73 01-8. (Avi skickas ej ut till betalaren)                           
Betalning kan även göras via Swish på nummer: 123 422 90 76                         
Märk i båda fall med "fondens namn Sven Svensson"
Till exempel: "Hjärtfonden Sven Svensson"
När inbetalningen kommit till oss skriver vi ut telegrammet. 
OBS! Telegrammen handläggs endast under ordinarie arbetstid och minsta inbetalade belopp är 100 kr och över detta valfritt belopp.

I formuläret kan du ange om en bild önskas i telegrammet. 
Vi väljer då en bild som passar till eventuell text. 
Utskrift och förmedling av telegrammet är kostnadsfritt.

HÄR BESTÄLLER DU MINNESTELEGRAM: