Meny

Vist församlingsråd

Här kan du se vilka personer som är ledamöter i Vist församlingsråd för mandatperioden 2018-2021. Du kan läsa våra protokoll längre ned på sidan.

Ordförande: Christer Nilsson
E-post: solstugan.morketorp@hotmail.com
Telefon: 076-328 32 50

Ordinarie ledamöter:

Niklas Lüning, niklas.luning@svenskakyrkan.se, 0703-55 29 16, 013-529 16

Charlie Didriksson, mail:  justernib@gmail.com

Jörgen Kernell, mail:  jorgen.kernell@gmail.com

Björn Lindblom, mail:  sekreteraredgc@gmail.com

Per Åkerström, mail:  per.akerstrom@svenskakyrkan.se                

Cristofer Walentin  supl. mail:  cristofer.wallentin@holmenskog.com

Lars-Erik Sjödahl  supl. mail:  sjodahl.lars-erik@telia.com  

Ingrid Andersson    supl. mail:  ingridk.andersson@hotmail.com 

Maja Brüde adjungerad UG, mail:  majabrude@hotmail.com

Nobar Ashjian adjungerad, mail: nobar-ashjian@hotmail.com