Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoråd

Här kan du se vilka personer som är ledamöter i kyrkorådet för mandatperioden 2018-2021. Du kan läsa våra protokoll och verksamhetsberättelser längre ned på sidan.

Ordförande: Barbro Wadström
E-post: barbro.wadstrom@svenskakyrkan.se
Telefon: 0708-61 94 61

Vice ordförande: Christer Nilsson
E-post: solstugan.morketorp@hotmail.com
Telefon: 076-328 32 50

Ordinarie ledamöter:

Torbjörn Petterssontorbjorn.siv.pettersson@telia.com, 013-526 85, 070-672 7423

Stefan Thell, stefanthell@yahoo.se , 013-528 38, 070-231 46 77

Barbro André, andre.brokind@telia.com, 013-410 10 070-861 32 81

Britt-Marie Edman, bm.edman@outlook.com, 013-411 65, 070-554 11 65

Johan Linderjohan.skillberga@telia.com, 013-410 07, 070-664 10 07

Gunnel Almqvist, gunnel.e.almqvist@gmail.com, 013-520 20, 0708-70 73 36

Ersättare:

Sölve Pettersson, britt-map@hotmail.com, 013-413 33, 073-836 85 87

Lisa Nilsson, lisa.nilsson@linkoping.se, 0702-47 98 47