Vänrelation till kyrkan i Costa Rica

Här kan du läsa om vårt samarbetsprojekt med Lutherska kyrkan i Costa Rica - Iglesia Luterana Costariccense

Under åren 2013-2014 har vi haft ett särskilt samarbetsprojekt med den lilla lutherska kyrkan i Costa Rica, ILCO. Tillsammans har vi arbetat för kvinnors utbildning och rättigheter, både där och här. Vi har haft flera besök från Costa Rica, vi har delat information och inspiration om vårt arbete och vi har bett för varandra i våra gudstjänster. Vi har också samlat kollekter till ILCO:s kvinnoarbete och i januari 2015 genomförde en grupp av anställda och förtroendevalda från Vislanda och Blädinge en studieresa dit för att utvärdera samarbetsprojektet. Vi fick möta de kvinnor som vi arbetat med och gett stöd till och fick med egna ögon se att de använt de resurser de fått på ett bra sätt. Och vi fick lära oss vad det innebär att vara kyrka i ett samhälle med stora utmaningar och fattigdom.

Växjö stift och Svenska kyrkan på nationell nivå fortsätter sin relation till ILCO i Costa Rica. Nu finns drömmar och planer på att vi i Vislanda-Blädinge skulle kunna genomföra ett nytt samarbetsprojekt med ILCO, för ömsesidigt stöd och lärande. Ett projekt som också skulle kunna avslutas med en studieresa om några år.

Har du idéer så hör gärna av dig till oss! 

Vill du veta mer om ILCO kan du läsa på svenska på deras hemsida:
www.ilco.cr