Våffeldagens vinnare

Vinnarna av tipspromenaden som gick av stapeln på våffeldagen har nu korats. Denna gång står Ewa Rydström som ensam vinnare med 9 rätt - snyggt jobbat! På delad andraplats kom Petter, C-G Lönn och Kjell Widén på 8 rätt var. Alla fyra kan hämta ut varsin vinst på Café Lyktan från och med vecka 17.

Rätt rad ser ut som följer: 

Fråga 1. Globala problem, som konsekvenserna av en pandemi, kräver globala lösningar. Act Svenska kyrkan är medlem i det globala nätverket ACT Alliansen. Hur många organisationer och kyrkor finns med i alliansen?

1. 135 organisationer och kyrkor från över 120 länder
x. 120 kyrkor och organisationer från över 100 länder
2. 95 kyrkor och organisationer från över 50 länder

Fråga 2. Coronapandemin har ökat antalet människor som har brist på mat. Vilken är den främsta grundorsakentillattmänniskorinte får tillräckligt med mat?

1. Brist på mark att odla på.
x. Överbefolkning på jorden.
2. Orättvis fördelning av jordens tillgångar.

Fråga 3. Våldet i hemmen har ökat över hela världen under 2020 på grund av pandemin. Hur jobbar Act Svenska kyrkan för att motverka våld mot kvinnor och barn?
1. Genom att bygga fler hus
X. Genom att utmana normer och värderingar
2. Genom att öppna fler förskolor

Fråga 4. Varför jobbar Act Svenska kyrkanmedlokalakyrkoroch partnerorganisationer?
1. För att de har mest pengar
x. För att det är trevligare att hjälpas åt
2. För att de känner sin kontext och vet vad som behövs för att skapa förändring just där

Fråga 5. Hur har andelen människor som lever i extrem fattigdom förändrats de senaste 20 åren?
1. Den har ökat stadigt varje år
x. Den har minskat varje år fram till pandemin
2. Den har varit oförändrad, men ökar nu på grund av pandemin

Fråga 6. Vad ska bokstaven T i Act Svenska kyrkans logga också föreställa?
1. Ett flygplan eftersom flyg är dåligt för klimatet
x. En pil som visar vägen
2. Ett kors, eftersom vi är en kristen kyrka

Fråga 7. Nästan alla länder i världen har skrivit under ett dokument som handlar om barns rättigheter. Vad heter det?

1. Lagen om barns rätt
x. Barnkonventionen
2. Barnens rätt i samhället

Fråga 8. Det är fler och fler människor som behöver lämna sina hem på grund av krig, konflikter eller naturkatastrofer. Hur många barn i världen är på flykt från sina hem?

1. 34 miljoner barn
x. 10 miljoner barn
2. 23 miljoner barn

Fråga 9. Varför är det dåligt med klimatförändringar?

1. För att när vädret förändras blir det svårt att bo och odla mat på många platser
x. För att växterna blir jättestora
2. För att solen blir starkare och många bränner sig mer.

Fråga 10. Alla barn har rätt att gå i skolan. Men det kan vara svårt att göra om man är på flykt från sitt hem. Hur mycket måste du samla in till fasteaktionen för att ett barn i ett flyktingläger ska kunna gå i skolan i en hel termin?

1. 300 kronor
x. 500 kronor
2. 200 kronor