Meny

Vislanda-Blädinge söker en ny komminister!

Vågar du satsa med oss? Läs mer här!

Vi tror på Svenska kyrkans möjligheter att utföra sitt uppdrag i samverkan med många aktörer i samhället. Vi tror att också en liten enhet som är väl organiserad kan ha en stor kapacitet. Vi fortsätter att satsa inför framtiden men nu saknar vi en präst som kan hjälpa oss att nå våra mål. Vågar du satsa med oss?

Vi söker dig som

- kan vara präst mitt i arbetet bland barn, unga och familjer
- kan arbeta utåtriktat och samverka med skolan och andra aktörer
- kan arbeta med Bibeln kontextuellt och i dialog
- kan arbeta tillsammans med ideella medarbetare

Tjänsten är tillsvidare och arbetstidens omfattning är flexibel, 60-100 %. 

För mer info kontakta kyrkoherde Anders Lindow 070-288 72 27 eller kyrkorådets ordförande Kjell Magnusson 072-703 73 01

Den 1 januari 2020 bildas Vislanda-Blädinge församling. I denna bygd med drygt 2 800 invånare tillhör idag 75 % Svenska kyrkan. Vi har ett arbetslag med 11 personer och många ideella medarbetare. Vi arbetar tillsammans med de förtroendevalda i en målstyrd organisation. Närheten och de goda kommunikationerna till Växjö gör att vi är ett inflyttningsområde för unga familjer. Vi har därför många dop och en stor verksamhet bland barn och familjer. Vi har ett nära samarbete med skolan och lokala företag och startar nu även en egen förskola.