I skapelsetid 13 september

Nyhet Publicerad

Välkommen att följa med på pilgrimsvandring -Walk for Future. Vi fortsätter därefter med andakt i skapelsetid.

WALK FOR FUTURE  KL.7.45-11.30
Följ med på pilgrimsvandring vid Mellansjön, Vislanda. Medtag egen fika. Anmälan senast 11/9 till Yvonne Andersson, yvonne.e.andersson@svenskakyrkan.se

ANDAKT I SKAPELSETID KL.12.00  
Vislanda kyrka. Sopplunch i församlingshemmet. Malgorzata Ring, biodlare från Södra Vare, berättar om våra livsviktiga bin. Anmälan till köket senast 12/9 kl.13, 072- 500 32 27.