Hur gör vi nu?

Hur gör vi nu med gudstjänst, nattvard, dop, vigsel och begravning och efterföljande samlingar?

I Vislanda-Blädinge församling har vi valt att under april, maj och början av juni inte anordna gemensamma gudstjänster utan istället erbjuda videoandakter och hålla kyrkorna öppna för enskilda besök. När Sommarkyrkan börjar så börjar vi också att erbjuda gemensamma gudstjänster igen men det blir enklare gudstjänster utomhus. 

 

NATTVARD
Vi har också valt att under de närmaste månaderna erbjuda nattvardsfirandet i en form som ska ge en känsla av delaktighet men ändå minimera risken för smittspridning. Vi kallar denna form för ”Gem-ensam nattvard” och den erbjuder vi i Vislanda kyrka som har stora utrymmen och där man kan röra sig fritt. Det är en sorts ”drop in” under en timme och man väljer själv när man vill komma till kyrkan. Nattvardens bröd och vin är då uppdukat på altaret. Man får gå fram och ta själv en oblat och en liten kopp med vin men intill altaret står prästen som säger nattvardsutdelandets ord och läser välsignelsen över var och en. Antingen går man direkt fram till altaret när man kommer till kyrkan eller så kan man stanna en stund och fira en egen andakt med hjälp av ett andaktsblad innan man firar själva nattvarden. Under hela timmen i kyrkan spelas vacker stillsam musik.

 

KYRKLIGA HANDLINGAR
Många undrar också hur de ska göra med de viktiga familjehögtiderna, det som i församlingen kallas för ”kyrkliga handlingar”. Många har redan valt att skjuta upp dessa handlingar till ett senare datum eftersom man vill kunna bjuda många. Men det går mycket väl att genomföra dessa om man följer våra anvisningar. När detta skrivs (26 maj) gäller för alla samlingar att i kyrkan får max 50 personer vara närvarande, inräknat kyrkans personal (3 personer). Vi rekommenderar ändå att man samlas så få som möjligt och vi avråder från att inbjuda personer från andra delar av landet, deltagarna bör komma från hemkommunen. I kyrkan måste man hålla distans från alla som man inte delar hushåll med samt använda handsprit. Vid samlingar i församlingshemmen måste man också hålla distans och servering sker vid dukat bord. Detta innebär att vi bara kan använda häften av lokalernas kapacitet, d v s max 40 personer i Lyktan och max 30 personer i Blädinge församlingshem.

 

DOP
Det går alltså utmärkt att genomföra dop i våra kyrkor och även en efterföljande samling om man är ett mindre sällskap. Det är viktigt att säga att dopet inte har med ålder att göra. I vår kyrkliga tradition är vanligast med dop i 3-4 månaders ålder kanske mest för att dopklänningen ska passa men dopet kan lika gärna ske när barnet är större och det finns då andra vita kläder som duger lika bra. Dopet är i ju första hand en församlingsangelägenhet; vi döps inte för att bli medlemmar i en släkt utan för att bli kristna och medlemmar i den lokala församlingen av den världsvida kyrkan.

 

VIGSEL 
Vigseln handlar om att göra offentligt att två människor vigs till varandra i ett äktenskap och då är det ju viktigare att många ska vara närvarande. Men det går att utforma en högtidlig och vacker vigsel även om inte så många är där. Och vill man chansa på att det blir bra väder så kan både dop och vigsel ske utomhus.

 

BEGRAVNING
För begravning så gäller samma begränsningar som redan nämnts men här är det extra viktigt att ta hänsyn till att det är många som kan behöva få ta avsked för sitt sorgearbete. Då är det bra att tänka kring olika alternativ. Begravning eller kremering kan inte dröja mer än 30 dagar men däremot kan man välja att vänta med minnesstunden till senare då alla kan samlas. I samband med att urnan senare ska sättas ner i graven kan prästen hålla en andakt vid graven där griftetalet som hölls över den avlidne vid begravningen blir uppläst igen. Hela begravningsgudstjänsten kan också genomföras ute på kyrkogården, vid graven om det är kistbegravning. Eftersom man är utomhus så kan fler deltagare och även riskgrupper samlas. Då finns tyvärr inte tillgång till musik och övrigt vackert i kyrkorummet men det kan ju vara viktigare att många kan vara med vid samma avsked. Ett annat alternativ är att den avlidne kremeras först och att man genomför begravningsgudstjänsten senare med urnan, vilket kan ske inom 12 månader. Då är det lämpligt att också sätta ner urnan i graven som avslutning på gudstjänsten.