Tipsrundan -rätta dina svar

Nyhet Publicerad Ändrad

Hur mycket kan du om våra humlor och bin? Här hittar du de rätta svaren för både barn- och vuxenfrågorna på tipsrundan under familjedagen.

Barnfrågor

Fråga 1: Vad för slags bin bor i bikupor och sköts av människor?  Rätt svar: 2. Honungsbin

Fråga 2: Vem bestämmer i bikupan?  Rätt svar: X. Bi-drottningen

Fråga 3: Var kan vildbin bo? Rätt svar: 2. Både och ( I små bohålor i marken eller i gamla sorkbon, i trädstammar och bihotell)

Fråga 4: Vad äter bin? Rätt svar: X. Nektar från blommor

Fråga 5: Vad kallas bi-barn? Rätt svar: 2. Larver

Fråga 6: Vi är glada att det finns bin! Varför? Rätt svar: X. Bin gör så att vi får blommor och mat

Fråga 7: Vad kan vi göra för att hjälpa bina? Rätt svar: 2. Både och (Plantera blommor som dom gillar, bygga bihotell där dom kan bo)

Fråga 8: Jag kan bo på olika ställen, men jag bor gärna i ett bihotell! Rätt svar: X. Rödmurarbin

Fråga 9: Jag tar gärna en tupplur i en blåklocka! Vad heter jag? Rätt svar: 1. Småsovarbi

Fråga 10: Jag inreder gärna med blomblad! Vem är jag? Rätt svar: 2. Rosentapetserarbi

Fråga 11: Jag har lång tunga! Vem är jag? Rätt svar: 2. Klöverhumla

Fråga 12: Du känner igen mig på doften. Vem är jag? Rätt svar: 2. Citronbi

 

Vuxenfrågor

Fråga 1: Hur många bi-arter finns det i Sverige? Rätt svar: 1. Ca 270

Fråga 2: Du känner igen mig på doften! Vem är jag? Rätt svar: 2. Citronbi

Fråga 3: Hur stor del av Sveriges biarter är hotade? Rätt svar: 2. En tredjedel

Fråga 4: Jag är ofta först ut på våren. Vem är jag? Rätt svar: X. Jordhumla

Fråga 5: Vilken ekosystemtjänst hjälper bina oss med? Rätt svar: 2. Pollinering

Fråga 6: Mig hittar du i de blommande sälgarna. Vem är jag? Rätt svar: 1.Vårsidenbi

Fråga 7: Jag hjälper blommande växter med pollinering! Rätt svar: X. Alla bin

Fråga 8: Vilken växt är bra för bina? Rätt svar: X. Sälg

Fråga 9: Hur stor del av maten vi äter har pollinerats? Rätt svar: 2. En tredjedel

Fråga 10: Vad har bina nektar till? Rätt svar: X. Dricker

Fråga 11: Jordgetingar är getingar som bor i jorden, men vilken är den största getingen i Sverige? Rätt svar: 2. Bålgeting

Fråga 12: Vad har bina pollen till? Rätt svar: 1. Matar sina larver