Costa Rica säger JA!

Äntligen!

Som första land i Centralamerika tillåter Costa Rica nu människor av samma kön att ingå äktenskap. I många år har Act Svenska kyrkan varit del av kampen för HBTQ-personers rät- tigheter och nu har en viktig milstolpe nåtts. Som första land i Centralamerika tillåter Costa Rica i sin lagstiftning, från och med idag, människor av samma kön att ingå äktenskap. Ännu är motståndet mot lagen massivt och i dagsläget är Act Svenska kyrkans partner och systerkyrka ILCO, den Lutherska kyrkan i Costa Rica, den enda kyrkan som erbjuder att ge en kyrklig välsignelse över dessa äktenskap. Vi fortsätter tillsammans kampen för att också förverkliga den sociala förändring som behö- ver följa på lagstiftningen för alla människors rätt till kärlek och till ett värdigt liv.

Källa: ACT Svenska kyrkan.