Livsmedels- och inköpspolicy

Livsmedels- och inköpspolicy från den 13 april 2021

Livsmedel

Livsmedlen ska i möjligaste mån vara tillverkade i Sverige med svensk råvara, ekologiska och KRAV-märkta.

Förskolan ska servera KRAV-märkta livsmedel minst motsvarande certifiering nivå 1 (25 %)

Fisk ska vara MSC-märkt.

För att stödja de två mjölkgårdarna i församlingen ska mejeriprodukterna vara från ARLA och producerade av svensk mjölk. Bordsmargarin kan vara vegetabiliskt.

Vi väljer råvaror efter säsong så att svenska rotfrukter, frukt och grönt används i första hand. Frukt och grönsaker kan vara produkter av 2 klass för att motverka svinn. Kaffe, kakao och bananer ska vara Fairtrade-märkta.

Vi väljer produkter med lågt sockerinnehåll och använder inte artificiella sötningsmedel.

 


Inköp

Livsmedel till förskolan och alla fasta och planerade aktiviteter i Vislanda beställs via Grönsakshallen Sorunda som levererar till Lyktan med kylbil.

Livsmedel som behövs i Vislanda för att komplettera, samt livsmedlen till Blädinge församlingshem, ska i första hand inköpas från ICA Dackehallen.

Kött och andra produkter som är lokalt producerade kan inköpas under förutsättning att priset är rimligt och de levereras till Lyktan på ett säkert sätt.