Kyrka och arbetsliv

Vislanda är en ort som präglas av många små företag och våra liv hänger intimt samman med jobben och både förhållandena och förändringarna i arbetslivet.

Svenska kyrkan har en lång tradition av närvaro på skolor, universitet, fängelser, sjukhus och även företag för att bidra till att skapa mänskliga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö och etik.

Arbetsmarknaden genomgår just nu stora förändringar. Vi har en hög arbetslöshet och stora krav ställs på den enskilde att orka med förändringar, ställa om till nytt arbete via studier eller pendling till andra orter. Många befinner sig lång tid utan jobb eller har svårt att komma in och få sina första erfarenheter. Som kyrka vill vi medverka till att skapa goda och långsiktigt livskraftiga företag som innebär en trygghet för orten och den enskilde. Vi vill lindra de negativa följderna av olika förändringar och ge ett personligt stöd till den som upplever sin situation som svår.

Tro på Vislanda! Så kallas ett initiativ vi i kyrkan har tagit till en närmare samverkan med och mellan företagen på orten.

Med stöd från Växjö stift och konsult Åke Andersson på Anevo samverkar vi med flera företag beträffande personalvård, krishantering mm. Varje kvartal inbjuder vi till ett frukostmöte för personalansvariga för att ge varandra stöd och tips i arbetet.