Foto: Linda May Dahlström

Visby stift och SKUT fick nya diakoner

Onsdagen den första september var det diakonvigning i Visby domkyrka.

Onsdagen den första september var det diakonvigning i Visby domkyrka. Biskop Thomas Petersson vigde då två personer till tjänst i utlandsförsamlingar. Ett antal personer kunde närvara på plats, men vigningsmässan sändes även digitalt så att alla intresserade, inte minst i de församlingar där tjänstgöringen kommer vara, kunde vara med.

De som vigdes var:

Till vänster om biskop Thomas på bilden:
Kerstin Garplid, som ska tjänstgöra i London

Till höger om biskop Thomas på bilden:
Cecilia Gharaibeh, som ska tjänstgöra i Schweiz

Kontakt

För frågor vänligen kontakta biskopsadjunkt Gunnar Pelinka 073-313 64 55, gunnar.pelinka@svenskakyrkan.se