Biskop Thomas med deltagare från Filippinerna i programmet "Ung i världsvida kyrkan" 2019
Foto: Linda May Dahlström

Visby stift ger bidrag till sin systerkyrka i Filippinerna

Stiftsstyrelsen i Visby har beslutat att genom Svenska kyrkans officiella kanaler översända 100 000 kronor som ett bidrag till Iglesia Filipina Independiente (IFI), Den oberoende kyrkan i Filippinerna. ”Det är viktigt att vi i dessa tider också kan lyfta blicken i ett internationellt perspektiv och stödja många andra som står i svårare situationer än vi”, säger biskop Thomas Petersson.

Den oberoende kyrkan i Filippinerna är en av få kyrkor i världen, utanför Borgåöverenskommelsen, som Svenska kyrkan har en kyrkoordningsreglerad gemenskap med. Visby stift har länge haft nära kontakter med denna kyrka, som huvudsakligen tjänar de fattigare delarna av de filippinska samhället. Biskop emeritus Sven-Bernhard Fast var dessutom kontaktbiskop med IFI under sin tid i stiftet. Visby stift har även haft deltagare från Filippinerna på Gotland inom ramen för kyrkans utbytesprogram ”Ung i den världsvida kyrkan” och har då också själva sänt deltagare dit.

Med anledning av Corona-pandemin har filippinska regeringen beslutat att sätta medborgarna i vissa delar av landet i karantän. President Duterte låter meddela att han inte kommer tveka att låta skjuta de som bryter mot karantänsreglerna. Detta medför att delar av befolkningen väljer mellan att svälta ihjäl eller riskera sina liv för att hitta mat eftersom många, särskilt de fattiga, har berövats sina möjligheter till försörjning.

”Sverige och Svenska kyrkan har förvisso sina egna problem i dessa tider men svält är inte ett av dem. Därför har stiftsstyrelsen i Visby beslutat sända ett bidrag på 100 000 kronor till våra medkristna i IFI”, säger stiftsprost Richard Wottle.

Bidraget kommer givetvis att sändas genom Svenska kyrkans officiella kanaler. 

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta stiftsprost Richard Wottle.