Foto: Alex & Martin/Ikon

Vid upptäckt av mögel på textiler i våra kyrkor

Orsaken till mögelangreppen måste klarläggas och problemet åtgärdas. Textil är ett av de material som tål hög fuktighet sämst. Sannolikheten för skador på övriga föremål och byggnaden är stor med höga kostnader som följd. För att komma åt orsaken till möglet bör den relativa fuktigheten (RF) i textilskåpet mätas under minst ett år. Mätaren läggs med fördel på textilskåpets golv i bakkant.

Kontakta följande personer/institutioner

- Kyrkoherden
- Pastoratet
- Länsstyrelsen för tillstånd för att utföra åtgärderna och flytt av föremålen
- Stiftet för att ansöka om medel till saneringen
- En textilkonservator för sanering

Följande krav kommer att ställas på lokalen

- Låsbar dörr
- Möjligheter att mörklägga
- RF skall understiga 60%. Detta skall kontrolleras innan. Går fuktig­heten i lokalen upp över 60% RF kan detta avhjälpas med avfuktare men denna måste töm­mas regelmässigt annars kan problemen förvärras.
- Ingå i församlingens rutiner för brandskydd
- Bör övervakas med hänsyn till inbrott, skadegörelse och brand

Flytten

En flytt av ett föremål är alltid ett kritiskt moment som kan förvärra skadorna varför alltid yttersta försiktighet skall iakttagas. Följande punkter bör uppfyllas:

- Skall ej genomföras vid regn, snö eller tät dimma.
- Hängande mässhakar kan med fördel fortsätta hänga på en klädställning. Täck sedan textil­ierna med ett lakan, för instruktioner angående lakan se nedan.
- Om det är möjligt kan textilerna transporteras i lådan de ligger. Dock får inte lådorna staplas på varandra. Man kan med fördel lägga textilerna på en stor stabil träskiva. På skivan läggs först ett bommullslakan, se nedan. På samma skiva kan flera textilier läggas med lakan mellan. Textilernas utsmyckningar i form av broderier mm får inte vikas, mjuka veck med rullar som levererats av textilkonservator kan användas.
- Textilierna får inte läggas på golvet utan på ett bord, hylla eller dylikt. Detta gäller även lådorna.

Lakan

Urtvättat lakan innebär att lakanet har tvättas i 90-100°C utan tvättmedel och mjukmedel. Mjuk- och tvätt­medel kan förstöra textilierna.

Ansökan om tillstånd

I ansökan om tillstånd från länsstyrelsen skall det framgå vart textilierna skall flyttas, hur de skall flyttas och varför de skall flyttas hit. Ansökan skickas till gotland@lansstyrelsen.se.

Är det något som är oklart är ni välkomna att höra av er.