Foto: Magnus Aronson/Ikon

Valresultat i Visby stift

Den 19 september var det kyrkoval och nu är valresultatet klart för stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige i Visby stift. Valdeltagandet ökade något jämfört med förra kyrkovalet och cirka 6 100 medlemmar i Svenska kyrkan Visby stift röstade.

De tre största nomineringsgrupperna fick 16 mandat vardera i stiftsfullmäktige. Dessa är Centerpartiet, Kyrklig samverkan i Visby stift och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Resterande tre mandat i stiftsfullmäktige gick till Sverigedemokraterna som fick två mandat och Alternativ för Sverige som fick ett mandat.

Även resultatet för val till kyrkofullmäktige är klart. Där kan nämnas att även mandatfördelningen i Visby domkyrkoförsamling blev jämn där de två största nomineringsgrupperna (Kyrklig samverkan i Visby stift och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) fick 12 mandat vardera. Därutöver gick ett mandat till Sverigedemokraterna. Endast en röst skiljde Kyrklig samverkan i Visby stift (KysV) och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) åt där förstnämnda nomineringsgruppen fick 864 röster och POSK fick 865 röster.

 Alla klara valresultat hittar du här: Valresultat

Kontakt:
För mer information vänligen kontakta valansvarig, stiftsjuristen Karin Mulde 0498-40 49 16, karin.mulde@svenskakyrkan.se

Bild:
Röstlåda i vallokal. Fotobyline Magnus Aronson/Ikon.