Välkommen på webbinarium om möjligheterna med storskalig solel

Har du hört talas om Projekt storskaliga solkraftsparker i kyrklig samverkan som drivs av Svenska kyrkans Prästlönetillgångar med hjälp av Solkompaniets konsulter? Inte? Välkommen till vårt webbinarium där vi kommer berätta mer om hur Svenska kyrkan arbetar med storskalig solel.

Under en timme kommer vi dessutom att guida dig i hur solel fungerar, vad som händer i solelvärlden just nu, hur mark kan användas till elproduktion och om ett projekt utanför Västerås där jordbruk kombineras med solceller. Förhoppningen är att denna timme ska så frön av inspiration till att fler av Svenska kyrkans stift, pastorat och församlingar också satsar på solel. 

Till vår hjälp har vi flera experter på just solel som kommer att dela med sig av sin kunskap.

Se programmet och anmäl dig här!