Tingstäde kyrkas historia

Om du vill veta mer om byggnadshistoria, inventarier och annat intressant. Läs här!

Om Tingstäde kyrka. Tornet på Tingstäde kyrka syns på långt håll. Det är över 50 meter högt. Men det är inte bara höjden som imponerar. Lägg märke till de vackra galleri-, ljus- och ljudöppningarna i tornet. Tornet lär även vara den yngsta delen av kyrkan, uppförd på 1300-talet. Vid sekelskiftet 1900, då det stora befästningsverket strax norr om kyrkan uppfördes, ville man riva det eftersom det ansågs vara alltför lätt att sikta in sig på fortet med hjälp av kyrkans torn. Som tur var revs inte tornet och fästningen är idag ett sevärt museum.

På kyrkogården finns det två intressanta portaler. Den större med en trappgavel som troligtvis har lett fram till en storslagen prästgård. Den mindre, kallad stigluckan, är sannolikt uppbyggd av material från den i slutet av 1700-talet rivna prästgården. Lägg märke till de två figurerna på vardera sidan av denna portal. De föreställer Petrus och Paulus.Tornets västportal är bland det ståtligaste Gotland har att visa. Den är liksom övriga portaler i romansk stil.

Långhuset med fyra vackra valv och mittpelare är från tidigt 1200-tal. Koret är i typisk gotik och tillkom på 1260-talet. Här i Tingstäde fanns det en stenkyrka redan på 1160-talet och delar av denna finns i nuvarande byggnad. Bland annat den vackra portalen till sakristian. Men även dopfunten som är i sandsten kommer från den första kyrkan. Den är svårt vittrad men du kan se scener ur Kristi födelse på cuppan, alltså själva dopskålen. Spännande är också det medeltida dopfuntslocket med den drakformade bommen som bär upp locket. Visserligen är locket en kopia från Endre kyrka, men visar en fantasikyrka, eller är det en kyrka som har funnits någonstans? 

Kolonnen som bär upp valven har kapitäl du ska titta närmare på. Här kan du se lustiga figurer. Vad sägs om en narr som står på huvudet och lipar, en stackare som drar ut ett törne i foten och ett fyrfota djur med horn. Vad kan det vara för djur? 

Visst finns det kalkmålningar även i Tingstäde kyrka. Se till exempel de fina akantusslingorna i valvet ovanför dopfunten. Tänk hur många barn som har skådat dessa blad just i dopets livgivande ögonblick!

Triumfkrucifixet är tillskrivet Öjamästaren, en till namnet okänd skulptör verksam på Gotland vid sekelskiftet 1300. Och visst finns det likheter med det kända krucifixet på södra Gotland som där är placerat i ett mer komplett sammanhang och i triumfbågen. 

På klockan som hänger i det stora tornet står det på latin: ”Om Gud är för oss, vem är då emot oss”.  Så funderade den medeltida människan, liksom vi säkert än i dag frågar oss.