Fötter
Foto: Ikon

Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp

Alla människor har rätt att bli bemötta med respekt. Ingen har rätt att utnyttja någons tillit för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov. Det här gäller överallt, även inom kyrkan.

Där människor möts kan det som inte får ske ändå ske. Svenska kyrkan vill ta sitt ansvar för detta och stödja den som har blivit utsatt för övergrepp i kyrkliga miljöer, både barn, ungdomar, och vuxna.

Våga bryta tystnaden
Begreppet sexuella övergrepp omfattar allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som moraliskt klandervärda sådana. Även kommentarer, antydningar och anspelningar av sexuell natur mot en annan persons vilja räknas som övergrepp.

Tidigare tystades sexuella övergrepp ofta ner. Detta ledde inte sällan till att den drabbade kände både skuld och skam över vad som hänt, medan förövaren kunde fortsätta utan att handlingen ifrågasattes.

Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts, vill våga ta in vad som faktiskt kan hända, och handla därefter.

Kontaktpersoner ger stöd
Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner, två i varje stift, som lyssnar, ger stöd till egna beslut och förmedlar kontakter till myndigheter och organisationer. Till höger hittar du vilka de är. Här hittar du också länkar till andra organisationer som arbetar mot sexuella trakasserier och övergrepp.

Kontaktpersoner för drabbade av sexuella trakasserier

Kontaktpersoner för drabbade av sexuella trakasserier
Eva-Mari Karlsson Kempi, diakon
Direkttel 0498-20 68 15, mobiltel 070-618 88 23
Bimbi Ollberg, tel: 0498-40 49 28

Länk till kontaktpersoner i andra stift

Jourhavande präst

Här hittar du information om hur du når jourhavande präst