Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen består av elva valda ledamöter. Biskopen är självskriven som ledamot och ordförande. Som ledamot ersätts biskopen av domprosten, medan en vice ordförande utses av stiftsfullmäktige bland de valda ledamöterna.

Stiftsstyrelsen skall leda förvaltningen av Visby stifts  angelägenheter och ha tillsyn över nämndernas verksamhet. Utöver detta finns särskilda föreskrifter om vilka ärenden som ankommer på stiftsstyrelsen.

Stiftsstyrelsen i Visby stift består av följande ledamöter:

Ordinarie ledamöter:
Biskopen är ordförande enligt kyrkoordningen

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 
Inger Harlevi 
Cecilia Lundberg
Gunnar Lindby
Rolf Öström

Kyrklig samverkan i Visby stift:
Peder Fohlin, förste vice ordförande
Lennart Lindgren 
Helena Andersson
Jan Bergquist

Centerpartiet:
Curt Broberg, andre vice ordförande
Ann-Charlott Hansson
Barbro Hejdenberg Ronsten

Ersättare:
Domprost - tillförordnad domprost Anna Lundgren

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 
Staffan Beijer
Henrik Danielsson
Åsa Wackelin-Flanking
Johan Fällman

Kyrklig samverkan i Visby stift:
Matilda Ericsson
Tobias Nellvik
Britt Andersson
Linnea Tibell

Centerpartiet:
Gertrud Södergren
Jan Lundqvist
Börje Bendelin
 
Sekreterare: Christer Engelhardt  Handläggare: Ulrika Holmberg

Sammanträden 2022

18 januari
15 februari
21 mars
21 april
12 maj
14 juni
12-14 september
24 oktober
7 december