Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen består av elva valda ledamöter. Biskopen är självskriven som ledamot och ordförande. Som ledamot ersätts biskopen av domprosten, medan en vice ordförande utses av stiftsfullmäktige bland de valda ledamöterna.

Stiftsstyrelsen skall leda förvaltningen av Visby stifts  angelägenheter och ha tillsyn över nämndernas verksamhet. Utöver detta finns särskilda föreskrifter om vilka ärenden som ankommer på stiftsstyrelsen.Biskopen är ordförande enligt kyrkoordningen.

Stiftsstyrelsen i Visby stift består av följande ledamöter:

Ordinarie ledamöter:
Biskop Erik Eckerdal

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 
Inger Harlevi 
Cecilia Lundberg
Gunnar Lindby
Rolf Öström

Kyrklig samverkan i Visby stift:
Peder Fohlin, förste vice ordförande
Lennart Lindgren 
Helena Andersson
Jan Bergquist

Centerpartiet:
Curt Broberg, andre vice ordförande
Ann-Charlott Hansson
Barbro Hejdenberg Ronsten

Ersättare:
Domprost - Anna Lundgren

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: 
Staffan Beijer
Henrik Danielsson
Åsa Wackelin-Flanking
Cecilia Schelin Seidegård

Kyrklig samverkan i Visby stift:
Anne Ståhl Mousa
Tobias Nellvik
Britt Andersson
Linnea Tibell

Centerpartiet:
Gertrud Södergren
Jan Lundqvist
Börje Bendelin
 
Sekreterare: Christer Engelhardt  Handläggare: Ulrika Holmberg

Sammanträden 2023

14 februari kl. 18.30
21 mars kl. 18.30
20 april kl. 18.30
15 maj kl. 18.30
13 juni kl. 18.30
12-15 september
24 oktober kl. 18.30
7 december kl. 18.30