Skogssällskapet tar över egendomsnämndens skogsförvaltning

Med anledning av att stiftsjägmästare Göran Allard går i pension under 2008 tar Skogssällskapet Förvaltning AB över egendomsnämndens skogsförvaltning. Efter flera utredningar och en längre upphandlingsprocess har man kommit fram till att detta är den bästa lösningen för att få ner administrationskostnaderna.

Förvaltare är Sven-Olof Eliasson. Han arbetar 50% för stiftet och började den 1 januari 2008. I praktiken innebär det att Sven-Olof finns på Gotland ungefär varannan vecka och ansvarar för allt som har med skogsbruk att göra, både avverkning och skogsvård. Sven-Olof känner Gotland väl – hans sambo är från Dalhem så han har tillbringat mycket tid här. Under tio år ansvarade Sven-Olof för förvaltningen av Kungsgården i Roma. Familjen är bosatt på fastlandet, strax norr om Åkersberga.

Stiftelsen Skogssällskapet bildades i början av 1900-talet för att återbeskoga de kala ljunghedarna, framför allt i Västsverige. Verksamheten utökades och idag har stiftelsen verksamhet över hela landet. Skogssällskapet är Sveriges största privata skogsförvaltare vars kunder i första hand är stora och medelstora markägare. 50% av kunderna är privata markägare, den minsta med 20 hektar.

Skogssällskapet har tidigare haft samarbete med Svenska kyrkan, bland annat i uppbyggandet av skogscertifieringssystemet FSC, Forest Stewardship Council. Miljön är en central fråga och man vill främja god naturvård och skogshushållning. Vinsten från verksamheten går bland annat till naturvårds- och produktionsforskning. De har flera gånger gått in med stöd till gotländsk ängsvård.

Stiftsjägmästare Göran Allard tror att det här är en mycket bra lösning. ”Det kommer att innebära lägre kostnader och förbättrade uppföljnings- och redovisningssystem” säger Göran som går i pension till sommaren.

Till en början kommer Sven-Olof att sitta i Helge Andshuset.

Kontaktuppgifter:
Tel: 0176 – 554 99
e-post: sven-olof.eliasson@skogssallskapet.se