Schemat för Klimat- och hållbarhetsdagen hittar du här!

Välj och vraka bland dagens alla evenemang! Svårt att välja? Ingen fara, många av evenemangen återkommer flera gånger under dagen. Bra va!

Här är alla evenemang som sker under dagen. Du kan välja på:
Föreläsningar (F)
Stationer (S)
Workshops (W)
Samtal (Sm)

10.00-10.30 INTRODUKTION TILL DAGEN

10.40-11.20 KLIMATPSYKOLOGERNA (F), Introduktionsföreläsning

11.30-12.30 PILGRIMSVANDRING (W)

10.40-15.45 ÅTERBRUK, SKAPANDE FÖR ALLA (S)

10.40-15.45 MÅLARVERKSTAD (S)

10.40-15.45 KLÄDBYTARSTATION (S)

11.30-14.30 KLIMATPSYKOLOGERNA (F), Fördjupande längre föreläsning
(lunchpaus kl.12.15-13.15)

11.30-12.15 SKAPA MED VÄXTER (W), Kortare workshop

11.30-12.15 TEXTILT ÅTERBRUK OCH DEKORATIVA LAGNINGAR (F)

11.30-15.45 DANS OCH RÖRELSE (W)
Delar av det som skapas i workshopen kommer sedan att visas vid mässan i Domkyrkan vid dagens avslutning.

11.30-12.15 HÅLLBART PÅ TALLRIKEN (F)

11.30-12.15 ENKELHET I VARDAGEN (Sm)

13.15-15.45 SKAPA MED VÄXTER (W), Längre workshop

13.15-14.15 HÅLLBART PÅ TALLRIKEN (F)

13.15-14.30 ENKELHET I VARDAGEN (Sm)

13.15-15.45 TEXTILT ÅTERBRUK OCH DEKORATIVA LAGNINGAR (W)

13.15-14.30 INTERGENERATIONSSAMTAL GRETAS GAMLINGAR (Sm)

15.00-15.45 KLIMATPSYKOLOGERNA (F), Fördjupande kortare föreläsning

15.00-15.45 HÅLLBART PÅ TALLRIKEN (F)

15.00-15.45 ENKELHET I VARDAGEN (Sm)(preliminär)

15.00-15.45 ÖSTERSJÖN, DET LIVSVIKTIGA HAVET (F)

16.00-17.00 MÄSSA I SKAPELSETID