Foto: Magnus Aronson/IKON

Retreat

Tid för tystnad. En dag för kropp, själ och ande.

Församlingshuset bredvid domkyrkan
Lördag 3 december från 09.30 till 16.30

Vi inleder dagen med frukost och information. Därefter går vi in i tystnaden ...

Ordet ”retreat” betyder att dra sig tillbaka. Under dagen är du fri att använda din tid till det du vill. Kom ihåg att vila tar tid och plats.

Om du vill finns det även möjlighet till meditation, massage och frigörande dans.

Under retreaten erbjuder vi frukost, lunch och en enklare kvällsmåltid.

Kostnad: 200 kronor
Anmälan: senast 25 november på telefon 0498-20 68 00