Pressmeddelande: Amanda Söderdahl prästvigd av biskop Erik

Söndagen den 29 januari prästvigde biskop Erik Eckerdal Amanda Söderdahl i Visby domkyrka.

Amanda Söderdahl prästvigdes av biskop Erik Eckerdal den fjärde söndagen efter trettondedagen, 29 januari 2022 i Visby domkyrka.

2017 började Amanda studera i Uppsala där hon i januari 2022 avlade en Teologie magisterexamen med tros- och livåskådningsvetenskap som huvudämne. Under 2022 gick hon det pastoralteologiska slutåret för präster på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Amanda är född 1997 och uppvuxen i Lärbro på norra Gotland. Hon kommer att ha sitt pastorsadjunktsår i Visby domkyrkoförsamling.

Vid frågor kontakta pressekreterare
Linda May Dahlström, 072-451 63 27, linda.may.dahlstrom@svenskakyrkan.se


Bild:
Amanda Söderdahl och Erick Eckerdal i samband med prästvigningen i Visby domkyrkan den 29 januari 2023.
Fotograf: Linda May Dahlström

Foto: Linda May D