Pilgrimsvandra under böneveckan

I Garde finns det under böneveckan möjlighet att kunna göra en vandring tillsammans med den franciskanska pilgrimskransen.

Under ekumensika böneveckan 18- 25 jan 2021 kommer vandringen med den franciskanska pilgrimskransen vara uppsatt i Garde. Start och mål i Aänget vid ”biblioteket”. Lördag den 23 jan kl 14-16 kommer elden vara tänd vid grillplatsen . Kaffe finns. Ta med det du vill grilla. Samarrangemang med Garde Missionskyrka (Equmenia).

Vad är den franciskanska pilgrimskransen?

Livet är en vandring och den längsta resan sägs vara den inåt. I Garde församling kommer det finnas möjlighet att prova på korta pilgrimsvandringar (ca 3 km) i alla socknar.

Ordet pilgrim kommer från latinets "peregrinus" som betyder främling.

En pilgrim ger sig av från det hemvanda mot det okända. En pilgrimsvandring är både en yttre och en inre vandring. Den yttre är den fysiska förflyttningen i rummet; den inre kan vara en vandring till ökad självkännedom eller till att känna frid och Guds närvaro.

Dag Hammarskjöld, som var FNs generalsekreterare och hade rest kors och tvärs i världen, skrev att den längsta resan är resan inåt.

Du inbjuds att göra en kort vandring tillsammans med den franciskanska pilgrimskransen och dess sju nyckelord.

                            Frihet- vit pärla

                                            Enkelhet- lila pärla
                                                                 Tystnad- blå pärla

                                                                                       Bekymmerslöshet- grön pärla

                                                                 Långsamhet- gul pärla

                                            Andlighet- orange pärla

                      Delande- röd pärla

Första bokstaven i pilgrimskransens pärlor bildar ordet FETBLAD - det gör det lätt att komma ihåg

Pärlorna i pilgrimskransen har också regnbågens färger som står för Guds välsignelse av livets mångfald (Regnbågens tecken efter berättelsen om Noas ark); alla människors lika värde, respekt och tolerans.

De svarta pärlorna däremellan påminner oss om våra steg, vår jordiska vandring och att leva efter dessa nyckelord varje dag.

Vid varje station finns två korta texter för reflexion. En som har en mer "andlig"/resan inåt prägel - och en som har mer fokus på miljön (Franciskus av Assisi är ju ekologins skyddshelgon) Du kan läsa båda på en gång - eller komma tillbaka och gå en gång till.

Vandra i Garde församling

6-14 feb är den uppsatt i Etelhems socken, vid Hageby träst. Start vid parkeringen.
Lördag den 6 feb kl 14-16 är elden tänd för grillning vid badplatsen/bryggan/grillplatsen.

20 feb- 6 mars är den uppsatt i Ardre socken, i Ljugarn. Start vid Vitvärs fiskeläge och upp mot Folhammar.
Lördag den 27 feb kl 14-16 är elden tänd vid grillplatsen i Folhammar.

7 - 14 mars är den uppsatt i Lye socken, Längs Strömma å. Start och mål vid södra parkeringsplatsen.
Lördag den 13 mars kl 14-16 är grillen tänd vi rastplasen mitt på.

6-14 feb är den uppsatt i Etelhems socken, vid Hageby träst. Start vid parkeringen.
Lördag den 6 feb kl 14-16 är elden tänd för grillning vid badplatsen/bryggan/grillplatsen.

20 feb- 6 mars är den uppsatt i Ardre socken, i Ljugarn. Start vid Vitvärs fiskeläge och upp mot Folhammar.
Lördag den 27 feb kl 14-16 är elden tänd vid grillplatsen i Folhammar.

7 - 14 mars är den uppsat i Lye socken, Längs Strömma å. Start och mål vid södra parkeringsplatsen.
Lördag den 13 mars kl 14-16 är grillen tänd vi rastplasen mitt på.

I Alskogs socken planerar vi sätta upp den 21-28 mars- återkomer om sträckning
(kom gärna med ett bra förslag!)

I Alskogs socken planerar vi sätta upp den 21-28 mars- återkomer om sträckning
(kom gärna med ett bra förslag!)

För mer information eller vid frågor kontakta kyrkoherde felix.egegren@svenskakyrkan.se,
telefon: 0703-55 41 49