Foto: Lars Bäckman

Tillgänglighet i våra kyrkor - så här kan du göra!

Nyhet Publicerad Ändrad

Att våra kyrkor ska vara tillgängliga för alla är en självklarhet. Våra kyrkor har ofta stora kulturhistoriska värden som måste bevaras. Hur gör man när en ramp måste byggas, framkomlighet underlättas eller att en hörslinga läggas in? Det finns en bok med tips och råd, speciellt anpassad för de gotländska kyrkorna.

Bokens syfte är att förmedla kunskap om hjälpmedel och pedagogik som stödjer personer med funktionsnedsättning att ta del av det kristna budskapet. Att detta är utgångspunkten för församlingens arbete med tillgänglighet är självklart! Men kyrkan har också ett ansvar att tillgängliggöra de kulturhistoriska miljöerna inte bara för församlingsmedlemmarna utan för alla.

Läs boken här i pdf