Nya kyrkohandboken tas i bruk på Pingstdagen

På Pingstdagen 20 maj 2018 tar Svenska kyrkans församlingar en ny kyrkohandbok i bruk.

 – Det har varit en lång process och väntan, men nu får vi äntligen börja använda den nya kyrkohandboken, säger stiftsprost Richard Wottle.

Kyrkohandboken innehåller ordningar för Svenska kyrkans gudstjänster, till exempel dop, vigsel och högmässa. Vissa formuleringar och böner ska användas medan andra är förslag. Handboken ger också möjlighet att fira gudstjänst på många olika sätt, med alla åldrar och med ett inkluderande språk.

– Vi kommer att känna igen mycket medan annat är nytt. Vi vill fira gudstjänster som uttrycker människors glädje, sorg, tvivel och tro, längtan och hopp – och de ska fungera lika bra för barn och unga som för vuxna, säger Richard Wottle.

Det ryms både tradition och förnyelse i den nya kyrkohandboken; en hel del material finns kvar från den förra kyrkohandboken (från 1986) men det finns också helt nyskrivna texter/böner och musik.

– Svenska kyrkan rymmer många fromhetsriktningar och traditioner. Gudstjänsten är till för alla och är dessutom något vi gör tillsammans. Man ska kunna tala om Gud och sin tro med hjälp av olika bilder och uttryck. Därför är det viktigt att många får vara med och forma gudstjänsten, säger Richard Wottle.

 

 Webbsändning från Uppsala
Högmässan i Uppsala domkyrka kommer att webbsändas den 20 maj kl 11, då ärkebiskop Antje Jackelén medverkar. Direktsändningen äger rum via https://svenskakyrkan.se/kyrkohandboken-20-maj och kan ses även i efterhand.
Pressbilder, bl a från när ärkebiskopen, domprosten och organisten tar emot böckerna från flickor i den medverkande flickkören, läggs under söndagseftermiddagen ut på Svenska kyrkans digitala bildbank: www.svenskakyrkan.se/fotoweb. Ingen inloggning krävs, klicka bara ”OK”.

 --------------------------------------------------------------------

Faktaruta
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan består av tre böcker: Kyrkohandbok, Musikvolym och Missale. De finns publicerade som pdf-filer på kyrkohandbokens webbplats.

2018 års kyrkohandbok är den åttonde i ordningen för Svenska kyrkan. Den senaste togs i bruk 1986, dessförinnan år 1942.

Till kyrkohandbokens texter kan församlingar lokalt besluta att använda annan musik än den tryckta, vilket efterfrågades i remissvaren från församlingarna. Samtidigt som kyrkomötet hösten 2017 antog den nya kyrkohandboken fick kyrkostyrelsen också i uppdrag ta fram ytterligare kompletterande musik, som uppföljning till den tryckta kyrkohandboken.

Några nyheter i kyrkohandboken

Tidigare fanns sex olika gudstjänster, nu finns en grundordning men med många olika alternativ. Det betyder bland annat att gudstjänsten kan ges en lokal prägel.
Vissa alternativ ger särskilt barn möjlighet vara delaktiga. Konfirmandernas möjlighet till delaktighet har stärkts i konfirmationsgudstjänsten, och musik har bearbetats för att stärka församlingssång med barn genom t ex växelsång och "härmning".
Nya texter och böner har skapats och språkliga bearbetningar gjorts, bland annat för att lyfta fram och utveckla olika bilder och uttryck för att kunna tala om Gud och vår tro.
Nyskriven musik med drag av bland annat folkton, gospel och visa.
En gemensam vigselgudstjänst för alla par.