Nya förtroendevalda i Visby stift möttes för första gången

Lördagen den 20 november sammanträdde både det gamla och nya stiftsfullmäktige i Visby stift. Sittande stiftsfullmäktige antog under förmiddagen verksamhetsplan och budget medan nya stiftsfullmäktige på eftermiddagen valde stiftsstyrelse för mandatperioden 2022–2025.

Stiftsfullmäktiges höstsammanträden ägde rum på Suderbys Herrgård i Tofta under vilket verksamhetsplan och budget antogs för både Visby stift och Visby stifts prästlönetillgångar. 
I samband med den avgående fullmäktige uttrycker biskop Thomas sitt stora tack för ledamöternas engagemang och ansvarstagande för Visby stift och Visby stiftsfullmäktige under mandatperioden. Att vara förtroendevald i Svenska kyrkan är att stödja och stärka arbetet med att räcka evangelium till alla människor och att verka för att våra kyrkor är tecken på Guds närvaro mitt ibland oss och i vårt samhälle. Ragnar Håkansson tackar för sig efter att ha varit stiftsfullmäktiges ordförande den senaste mandatperioden, ett uppdrag han haft med glädje.

Nya stiftsfullmäktige består av de ledamöter som valdes i kyrkovalet den 19 september. Vid deras första sammanträde förrättades ett antal val, bland annat ny stiftsstyrelse. Till 1:e vice ordförande i stiftsstyrelsen för 2022 - 2025 valdes Peder Fohlin (Kyrklig samverkan i Visby stift) och till 2:e vice ordförande valdes Curt Broberg från Centerpartiet. Därutöver är Biskop Thomas Petersson ordförande i stiftsstyrelsen och domprosten är biskopens ersättare.

Om stiftsfullmäktige
Visby stifts stiftsfullmäktige består av 51 ledamöter från 5 nomineringsgrupper. Fullmäktiges presidium bildas av ordförande Staffan Beijer (POSK), 1:e vice ordförande Anne Mousa Ståhl (Kyrklig samverkan i Visby stift) samt 2:e vice ordförande Carin Jakobsson (Centerpartiet). Stiftsfullmäktige sammanträder två gånger per år. Nästa stiftsfullmäktige äger rum den 24 maj 2022.

Kontakt: Ulrika Holmberg, utredningssekreterare

 • Ulrika Holmberg

  Ulrika Holmberg

  Visby stift

  Utredningssekreterare

  Mer om Ulrika Holmberg

  Utredningssekreterare, personalsekreterare, handläggare stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige