Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Nu står det klart vilka som blir Visby stifts ledamöter i kyrkomötet

Valresultat i Visby stift. Nu står det klart. Visby stifts ledamöter till kyrkomötet kommer från Centerpartiet och Socialdemokraterna.

I och med att den slutgiltiga röstsammanräkningen är gjord vet vi nu vilka nomineringsgrupper som kommer representera Visby stift i kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta organ och består av 251 inröstade ledamöter. Av dessa är fyra från Visby stift, varav två ledamöter väljs in av och representerar Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) och två väljs in av de röstande medlemmarna på Gotland. För Visby stifts räkning behåller Centerpartiet (C) en plats och Socialdemokraterna (S) tar den andra platsen vilken tidigare har tillfallit Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK). Ledamoten för Centerpartiet är även denna mandatperiod Carin Jakobsson. Ledamoten för Socialdemokraterna är Helen Coughlin-Sjögren.

Den slutgiltiga röstsammanräkningen för kyrkovalet 2021 visar på ett valdeltagande på 18,4 % till kyrkomötet, vilket är det näst högsta sedan 1930-talet. Med 900 753 avgivna röster är det även det näst högsta antalet röstande i ett kyrkoval. 

I Visby stift ökade valdeltagandet jämfört med 2017 års kyrkoval från 17,93 - 19,12 % vilket är det näst största valdeltagandet i landet. Endast Stockholm stift hade högre valdeltagande.

Vad har då biskoparna för roll i kyrkomötet? Biskoparna är inte ledamöter i kyrkomötet. Däremot har de skyldighet att närvara vid kyrkomötet. De har motionsrätt och yttranderätt och deltar i överläggningar, men de saknar rösträtt.

Alla klara valresultat hittar du här: Val till Kyrkomöte - valresultat 

Kontakt:
För mer information vänligen kontakta valansvarig, stiftsjuristen Karin Mulde.