Foto: Magnus Aronson /Ikon

Erik Eckerdals biskopsvigning

Söndagen den 15 januari 2023 hölls högmässa med biskopsvigning i Uppsala domkyrka. Då vigdes Erik Eckerdal till biskop i Visby stift och samtidigt vigdes Marika Markovits till biskop i Linköpings stift.

Vigningen förrättades av ärkebiskop Martin Modéus i närvaro av Majestäter Konungen och Drottningen, statsminister Ulf Kristersson, utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.

Lördag 21 januari tog vi emot biskop Erik till Visby stift med en mottagningsmässa i Visby domkyrka med efterföljande mingel.