Foto: Lutheran World Federation

När fotbollen blir livsviktig

Tänk dig ett liv i ett läger långt från det som var ditt hem. Tänk dig ett liv tillsammans med 200 000 andra på flykt undan krig, våld och förföljelse. 120 000 är barn och ungdomar. Plötsligt blir fotbollen livsviktig!

Rafiki Milele - Friends for Life!

Så heter det projekt som Dalhem IF och Visby stift har startat gemensamt för att stötta unga tjejer i ett av världens största flyktingläger, Kakuma samt ett tjejlag utanför Nairobi i Kenya.

Rafiki Milele är ett samarbete som kan skapa skillnad!
Dalhems IFs damlag och Visby stift vill tillsammans jobba för att tjejer på Gotland och tjejer i Kenya kan få stöd i sina rättigheter att vara tjej-fotbollsspelare, få en delaktighet och förståelse för varandras livsvillkor och känna att gemenskapen och samhörigheten gör att vi växer som individer. På sikt hoppas vi få till stånd ett utbyte mellan lagen.
Din och min insats är jätteviktig!

Ge en gåva som ger livskraft!

Genom en organiserad fritid lär sig ungdomarna om regler, normer och respekt. Genom att samarbeta i ett fotbollslag lär de känna varandra, vilket motverkar konflikter och skapar en tryggare tillvaro utan våld.

Foto: Jesper Wahlström

Akelo och hennes lagkamrater bor i Kakuma flyktingläger. De trotsar fördomarna om att flickor inte ska spela fotboll. En aktiv fritid för flickor leder till ett mer jämställt samhälle, där alla människor kan delta i aktiviteter och beslut.

Foto: Lutheran World Federation

Svenska kyrkan och Svenska Fotbollförbundet har sedan 2017 ett avtal om samverkan och samarbete för att stödja barn- och ungdomars möjligheter att spela fotboll och skapa verklig öppenhet, mångfald, jämlikhet och delaktighet. Våra organisationer delar övertygelsen om att humanitet, medmänsklighet och mänskliga rättigheter är grundläggande för ett gott samhälle. Men vi tror att vi kan göra ännu mer och nå längre än så! Fotboll förenar!

Hur får DU veta mer?

Du kan ringa Frida Erlandsson, Dalhems IF:s damlag: 073 – 899 96 36 (Erlandsson.frida@hotmail.com)  

Du kan ringa Bimbi Ollberg, projektansvarig på Visby stift:  070 –721 89 56 (bimbi.ollberg@svenskakyrkan.se)

Foto: Lutheran World Federation

Hur kan DU hjälpa till?

  • Du kan swisha en gåva till projektet. Pengarna går oavkortat till projektets verksamhet. Swisha till 123 1285 725 och skriv ”Rafiki Miklele”.
  • Du kan sponsra med material – fotbollar, fotbollskor, matchställ… låt fantasin flöda. Insamlingen sker i Intersports affärer i Visby och vid Dalhem IFs hemmamatcher.
  • Du eller ditt företag kan bli sponsor för projektet.
  • Bankkontonummer: 9025 – 5107961