Foto: T Carlsson

Möjlighet att se Akebäcks kyrka under pågående restaureringsarbete

Akebäcks kyrka är tillfälligt stängd på grund av pågående restaurering. Av tidigare erfarenhet vet vi att det finns stort allmänintresse av att se och följa arbetet med våra medeltida kyrkor. Därför öppnar vi kyrkan och bjuder in allmänheten till en visning torsdagen den 19 september klockan 18:30 för att ta del av det pågående restaureringsarbete.

Kyrkan har inte renoverats interiört sedan början av 1930-talet och det är 15 år sedan den fick ny puts på utsidan. Under 2019 kommer kyrkan att restaureras både interiört och exteriört.
– Den här restaureringen kommer att ge ett betydligare ljusare intryck invändigt, och en mer välbevarad, ”fräschare” inredning. Dessutom bygger vi om värme- och elsystemet säger Carin Jakobsson, ordförande för Samfälligheten Gotlands kyrkor.
Förutom ordförande för Samfälligheten närvarar bland annat Håkan Björman från VisbyArk samt eventuellt hantverkare från Byggnadshyttan Kalk & Bygg.

renoveringar av AkebÄcks kyrka under 1900-talet

De senaste utvändiga restaurerings- och underhållsarbetena utfördes 1931-32(sakristian byggdes), 1971-72 och 2004.

Vid 1970-talsrestaureringen blev faltaken omlagda med tryckimpregnerat virke på täta undertak, tornhuven reparerades och fasaderna putsades och vitkalkades.

2004 putsades tornets fasader om o vitkalkades, övriga fasader putslagades och avfärgades.

Kyrkan har varit stängd från mitten av april, och kommer att färdigställas under oktober månad. Restaurering omfattar invändig rengöring, konservatorsarbeten på fast träinredning och arkitektbunden sten.
Vidare konservering av muralt måleri, ristningar och runinskrifter.
Utvändigt omputsas övre delar av tornets väst- och sydfasader i sin helhet. Övriga delar av i första hand tornet putslagas. Hela tornet kalkavfärgas samt där det förekommer putslagningar på övriga fasader.
Därtill sker en tillgänglighetsanpassning invändigt genom att golvet närmast tornportalen höjs och förses med lösa och fasta ramper. Utvändigt kommer kalksten att läggas av församlingen.