Mindshift Gotland utsedda till årets folkbildare

Den 15 april tog representanter från organisationen officiellt emot priset av Gotlands Bildningsförbund.

Så här skriver Gotlands Bildningsförbund i sin motivering. ”MindShift Gotland är genom sin utbildningsmodell med många ambassadörer urtypen av folkbildare. Genom ökad kunskap minskar det stigma som många med psykisk ohälsa upplever och dessutom ökar modet att våga se tecken på psykisk ohälsa hos medgotlänningar och därmed våga agera.”

Detta är Mindshift Gotland

Psykisk ohälsa är idag ett folkhälsoproblem och något som drabbar de flesta någon gång i livet. Det finns runt om oss alla. Det kan vara i familjen, på arbetsplatsen i föreningen eller i offentliga rum.

Visby stift är en av grundarna till Mindshift Gotland som är en ideell förening vars syfte är att samla olika projekt och initiativ på området psykisk hälsa. Föreningen startades av ett nätverk med organisationer, näringsliv, myndigheter, privata utbildningsaktörer samt universitet och är öppen för alla som vill bidra.

Läs mer om Mindshift Gotland.

Fakta om utbildningen mhfa

Detta är MHFA Sverige och Första hjälpen till psykisk hälsa

Kursen Mental Health First Aid utvecklades i Australien år 2000. Under följande år har programmet utvecklats och utvärderats och används nu i 15 länder. I Sverige har programmet fått namnet Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)
Programmet lär ut:
-Hur man känner igen de olika symptom som karakteriserar olika former av psykiskt sjukdom och psykiska kriser.
-Hur man bäst tar kontakt med personen och inleder den första hjälpen.
-Hur man kan hjälpa personen att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.

MHFA Sverige sprids via Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet.

 

Du hittar mer information om MHFA-Första hjälpen till psykisk hälsa på NASP:s webbsida.

www.mhfa.se Första hjälpen till psykisk hälsa

www.ki.se/nasp NASPs hemsida

För mer information om Visby stifts engagemang i föreningen Mindshift Gotland kontakta Anne Dungner Hjellström.