Med hänsyn till spridningen av covid-19 förändrar kyrkorna i verksamheterna.

Här finns mer information samt generella råd gällande covid-19 och kyrkans verksamheter.

Kontakta din församling

Ring, e-posta eller se hemsidorna för information om vad din församling gör för omställningar med hänsyn till spridningen av Covid-19.

Välkommet beslut om antalet närvarande vid begravningar

Idag beslutade regeringen att tillåta upp till 20 personer exklusive medverkande att närvara vid begravningar. Svenska kyrkan välkomnar beslutet som kommer att underlätta för sörjande människor som annars ställs inför orimliga val om vem som ska få vara med på begravningen.

Leende präst öppnar kyrkporten.

Covid-19

Alla restriktioner med anledning av covid-19 är borttagna. Vissa av Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns kvar, till exempel att du ska stanna hemma om du känner dig sjuk. Välkommen att fira gudstjänst, gå på konsert och delta i församlingens aktiviteter!