Lau kyrkas historia

Gotlands största landsortskyrka med Nordens största krucifix och 8 sekunders efterklang!

Alla kyrkor på Gotland har något speciellt, men Lau kyrka har ovanligt mycket som verkligen är unikt.

Det är de många superlativens kyrka: Det är den största kyrkan på Gotlands landsbygd. Den har fler portar än någon annan (5!). Det är den kyrka på Gotland som har störst altare. Den har Nordens i särklass största krucifix (5x7 meter!). Troligen är det ändå akustiken som är kyrkans mest välkända kännetecken. Efterklangen är hela 8 sekunder

Lau kyrka ger efter en omfattande renovering på 1950-talet ett mycket udda intryck med sitt för Gotland unika koppartak. När man närmar sig kyrkan ser den nästan ut som ett strandat ufo i det gotländska kulturlandskapet. Kanske är det kontrasten mot den speciella exteriören som får en att kippa efter andan när man kliver in i kyrkorummet: ljuset och den oerhörda volymen ger ett enastående intryck. Trots att långhuset är romanskt (c:a 1200) och koret gotiskt (c:a 1300) ger rummet ett sammanhållet katedrallikt intryck. Kyrkan var t.o.m. tänkt att skulle att bli ännu större. Ett planerat torn i väster byggdes aldrig. Många har frågat sig varför man byggde detta enastående tempel i denna lilla kustsocken på sydöstra Gotlands. Var Lau en pilgrimskyrka? Var Lau-borna frommare än andra? Fanns det mer pengar här än på andra platser? Kanske är ändå det mest troliga att det hänger ihop med att det på medeltiden fanns en stor naturlig hamn i Lausviken.

 Missa inte:

-Altarskåpet från 1400-talet.

-Triumfkrucifixet från 1200-talet.

-Dopfunten c.a 1200.

-Torngluggen med målningar daterade 1520.

-Medeltida ljuskronor i långhuset.

-Prästgårdsruinen norr om kyrkan.