Lau

Lau kyrka

En stund på jorden. I målningar och fotografier.

Välkommen till Lau kyrka!

En stund på jorden. i foton och ikoner. När Lau kyrka byggdes under 1200-1300-talet så var det våra förfäders stund på jorden. Dessa hårt arbetande människor har lämnat ett fantastiskt avtryck som finns kvar än i dag, detta tack vare alla generationers arbete och slit för sin kyrka. Även i vår tid har kyrkorummet förändrats och anpassats. I Lau kyrka märks det på våra nya kyrkbänkar, ny orgel, nya ljuskronor mm.

Lektor Mathias Klintberg (1847-1932) ville dokumentera livet i Lau. Med sin kamera fotograferade han människornas vardag, i arbete på åker och vid strand. Tack vare hans noggranna arbete kan vi i dag få en uppfattning om livet i Lau för drygt hundra år sedan.

Under perioden 25 juni till 13 augusti kommer även en utställning med ikoner att visas i kyrkan. Det är Hjördis Herlitz som tillsammans med några elever ställer ut egna Ikoner.

Vi får vandra med Jesus och meditera över bibelorden.

Vi skyndar fram genom livet för att hinna så mycket. Kyrkorummet ger möjlighet till en stilla stund för våra tankar. Vår tids bidrag bör ske med eftertanke för att ge efterkommande generationer möjlighet att känna samhörighet med de tidigare.

 "Jag var nära, jag var där, en stund på jorden"

 

Lau kyrkas historia

Gotlands största landsortskyrka med Nordens största krucifix och 8 sekunders efterklang!

Mattias Klintberg

Dokumenterade Lauborna för över 100 år sedan.

ikon

Ikoner - Hjördis Herlitz

Ikonen - ett fönster mot himlen