Dessa kan du rösta på i Visby stift

Den 6-19 september 2021 är det kyrkoval. Då får alla Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Ta chansen att påverka!

I kyrkovalet väljs förtroendevalda till tre delar av Svenska kyrkan: kyrkofullmäktige i ditt lokala sammanhang, stiftsfullmäktige i det av de 13 regionala stiften där du är bosatt, och kyrkomötet som är nationellt.

Vad kan jag rösta på?

Grupp- och kandidatvisningen innehåller alla nomineringsgrupper och alla kandidater som ställer upp i kyrkovalet. Du söker fram grupper och kandidater som du kan rösta på genom att ange ditt postnummer.

Sök efter nomineringsgrupper och kandidater