Kyrkjakten – ett sätt att upptäcka Gotlands kyrkor

-En liten bok, på 172 sidor som presenterar 37 kyrkor, varav fyra är ruiner. Gotlands 92 medeltida kyrkor är en unik kulturskatt som ännu fler borde upptäcka - en påkostad byggnad från medeltiden, som förändrats så lite genom åren och som har en central plats i socknen sedan 800 år - öppen och välkommen för alla.

Ett besök i någon av Gotlands kyrkor förmedlar berättelser om människors tro och liv, tidernas hantverk och konstnärliga ambitioner, eller erbjuder bara en stunds stillhet och ro. Gotlands kyrkor är unika på så sätt att alla är öppna under dagtid hela sommaren, från den 15 maj till den 15 september.

 För sex år sedan gjorde Visby stift en enkel folder med ett antal kyrkor som på ett lättsamt sätt presenterades för att locka nya besökare till kyrkorna. Med en kort presentation, några ”måsten” och ett par enkla, lite udda, uppgifter att lösa, välkomnades gotlänningar och turister in i de medeltida valven. Det blev uppskattat och ett par år senare utökades broschyren med ytterligare ett antal kyrkor.

Nu har vi valt att samla alla dessa och utöka till 37 kyrkor i en enkel bok, lätt att ha med sig, på cykeltur eller i handskfacket, och som också kan säljas till en billig penning. Boken kostar 50 kronor och hela förtjänsten går till Visby stifts diakonala verksamhet.

Boken kommer att finnas i de kyrkor som presenteras i den och också säljas bland annat i bokhandeln och på Turistbyrån, samt i Visby domkyrka.

Tisdag den 8 juni kl 11.00 i Bro kyrka, presenterar vi boken och författarna Lars Bäckman och Torsten Svensson finns på plats för att berätta mer, om boken och om Bro kyrka.

Välkomna,

Linda May Dahlström
Stiftskommunikatör

 

Medverkande kyrkor

Akebäck

Garde

Lojsta

Anga

Gothem

Lärbro

Bara ödekyrka

Grötlingbo

Martebo

Bro

Gunnfjauns kapell

Norrlanda

Bunge

Hall

Othem

Dalhem

Hablingbo

Silte

Elinghems ödekyrka

Hejdeby

Sundre

Endre

Hellvi

Tingstäde

Eskelhem

Hemse

Vamlingbo

Fide

Klinte

 

Follingbo

Källunge

 

Fröjel

Lau

 

Gammelgarn

Levide

 

Ganns ödekyrka

Linde