Kontaktpersoner stöttar drabbade

I Visby stift – som i övriga 12 stift – finns två kontaktpersoner som är till för dem som har drabbats av sexuella trakasserier eller övergrepp i kyrkliga miljöer. - Det är viktigt att kyrkan har ett långsiktigt arbete. Vi finns till för att stötta människor som anser sig drabbade, lyssna och hjälpa dem vidare att få samtalskontakter. Vi bedriver ju inte själva behandlande samtal, säger Astrid A Wretmark, kontaktperson för Svenska kyrkan i Visby stift. Astrid A Wretmark har själv varit med i kyrkans nationella arbete för nya riktlinjer i arbetet mot sexuella övergrepp.

Kontaktpersonerna, som är två i varje stift, ska vara en man och en kvinna. Håkan Jonsson är stiftets andra kontaktperson. Till kontaktpersonerna kan den som har blivit utsatt vända sig för att få stöd och hjälp till egna beslut i en svår situation och förmedla kontakter till myndigheter och andra organisationer med erfarenheter av dessa situationer. Vid misstanke om brott ska anmälan göras så att polisen blir inkopplad.

Svenska kyrkans riktlinjer i arbetet mot sexuella övergrepp är från 1998 och reviderades 2004. Nu har ytterligare en uppdatering gjorts och samlats i skriften ”Vad gör vi nu?” Astrid A Wretmark har varit med i arbetet.

 - Standardbilden av förövaren är ju att det är en man, men kvinnor kan också vara förövare, både mot pojkar och flickor. Förutom att män har varit utsatta för sexuella övergrepp kan vi se att pojkar drabbats, såväl i kyrkliga miljöer som i familjen. De s k sociala medierna, som vuxit fram under senare år, har blivit mötesplatser där risker finns för sexuella trakasserier och andra kränkningar, säger Astrid.

Sexuella övergrepp är oacceptabla och strider både mot Svenska kyrkans människosyn och uppdrag. Varje fall av övergrepp är ett fall för mycket, säger ärkebiskop Anders Wejryd i en debattartikel med anledning av Aftonbladets artiklar om sexuella övergrepp i Svenska kyrkan på en del i Sverige. Kyrkan har ett ansvar att i första hand stå på utsatta människors sida i ord och handling. När sexuella övergrepp begåtts av representanter för kyrkan måste vi stötta och söka befria offret från skuld, förhindra ytterligare övergrepp, samt i ord och handling fördöma övergreppen och arbeta förebyggande.

Vi är övertygade om att vårt långsiktiga arbete har gjort det lättare för många att orka berätta om sådant de utsatts för.  ”Baksidan” av det är fler anmälningar, men det betyder också att vi har lyckats skapa en atmosfär där människor vågar lyfta upp problemen, säger ärkebiskopen och lovar nu att kartlägga problemet i hela Svenska kyrkan.

Riktlinjerna är mycket konkreta och innehåller lagar och bestämmelser, definitioner av sexuella övergrepp, förslag till rutiner och handlingsplaner, teologisk reflektion om kyrkans ansvar och mycket mer.

Läs mer: ”Vad gör vi nu?” finns även som pdf att ladda ner på www.svenskakyrkan.se. Skriften bygger på de första riktlinjerna från 1998 och på en senare publikation Mitt ibland oss från 2004 och vänder sig till anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda.

Roland Asplund
Stiftsinformatör
0498 - 40 49 20